Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak vanaf het eerste contact. Voor uw project is één van onze medewerkers de projectleider en uw vaste aanspreekpunt van offertefase tot aan de afronding. Onze medewerkers zijn hoog opgeleid en zeer allround. Ze wisselen continu ideeën uit over de lopende projecten en onderzoeksmethoden. Van onderzoek en advies tot educatie, wij zijn van vele markten thuis. 

Van opdrachtverlening naar rapportage

Bij ons weet u precies waar u aan toe bent. Na opdrachtverlening plannen we de werkzaamheden die nodig zijn bij onze verschillende werkvelden zo snel mogelijk in. Bij Quickscans kunnen we het veldbezoek meestal zeer spoedig uitvoeren en volgt de rapportage binnen een paar weken. Andere onderzoeken zijn vaak afhankelijk van geschikte onderzoeksperioden in het jaar, die per soort verschillen.

Tijdig aan tafel: neem zo vroeg mogelijk in het traject contact met ons op, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen met uw vragen en u geen onnodige vertraging oploopt!

Afhankelijk van het project bestaat de rapportage uit een bondige notitie of een uitgebreider rapport. Waar mogelijk benoemt Viridis in ook waar de kansen voor natuurwaarden liggen en hoe u deze kunt benutten.

Onze rapportages zijn helder en goed gedocumenteerd met kaartmateriaal en foto’s. Ze zijn zo opgesteld dat ze geschikt zijn als onderbouwing voor een ontheffings- of vergunningsaanvraag. Het indienen en begeleiden van zo’n aanvraag kunnen we natuurlijk ook voor u verzorgen. Dat deze werkwijze aanspreekt blijkt wel uit de vele vaste opdrachtgevers die we in de loop der jaren verkregen hebben.

Meer informatie

Voor vrijwel alle onderzoeks- en adviesprojecten geldt dat het gebied eerst eenmalig wordt bezocht tijdens een Quickscan, of u nou een beheerplan wilt opstellen, het gebied wilt inventariseren of plannen hebt voor projectontwikkeling. Hierbij wordt het gebied eenmalig onderzocht om vast te stellen of er beschermde natuurwaarden aanwezig (kunnen) zijn. Bij de Quickscan wordt bepaald óf en zo welk soortgericht onderzoek uitgevoerd dient te worden. Een Quickscan kan binnen enkele weken afgerond zijn en dient zo vroeg mogelijk in het proces uitgevoerd te worden, in ieder geval vóór de start van werkzaamheden.

We voeren onderzoek uit naar alle soortgroepen van flora en fauna. Lees hier meer over inventarisatie en monitoring, en lees hier meer over de verschillende onderzoeksmethoden en onderzoeksmaterialen. Bureau Viridis maakt gebruik van de mobiele applicatie WrnPro om waarnemingen in het veld in te voeren en GIS voor het weergeven van de resultaten in de rapportages.

Veldwerk wordt altijd gecombineerd met betrouwbaar bronnenonderzoek. Door bronnen te raadplegen kunnen onze ecologen nog gerichter onderzoeken en onderbouwen of soorten in een gebied te verwachten zijn. Voor het bronnenonderzoek heeft Bureau Viridis o.a. toegang tot de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), waarin een zeer groot aantal waarnemingen is opgenomen. Ook hebben we een eigen archief en maken we gebruik van de meest recente verspreidingsgegevens.

Ecologisch Adviesbureau Viridis is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netwerk van tachttig adviesbureaus werkt aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging, o.a. via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling en tussen bureaus en opdrachtgevers.