Projecten

Cursus Waterleven Omgevingsdienst West-Holland

Viridis geeft diverse cursussen, zoals over vleermuizen, libellenlarven en graslandbeheer. Voor Omgevingsdienst West-Holland hebben we een cursus verzorgd over watergebonden beschermde diersoorten.

De eerste dag was een theoriedag, welke gegeven werd op het kantoor in Leiden. Hierbij passeerden de soorten die voorkomen in het werkgebied van de omgevingsdienst, onder andere: waterspitsmuis, noordse woelmuis, heikikker, rugstreeppad, platte schijfhoren, gestreepte waterroofkever en groene glazenmaker. Er werd ingegaan op de verspreiding, geschikt habitat, onderzoeksmethodes, determinatie en mitigatie. Daarnaast kwamen ook relatief nieuwe ontwikkelingen, zoals eDNA, uitgezette populaties die genetisch blijken af te wijken en de Omgevingswet aan de orde. Tussendoor was ook volop ruimte voor interactie middels het stellen van vragen en noemen van voorbeelden uit de praktijk. Aan het einde van de dag werden nog twee praktijkcasussen behandeld, gericht op een fictieve watergang waarbij in een bepaalde periode werkzaamheden waren uitgevoerd. Hierbij was de vraag: welke soorten zou je hier verwachten, welke overtredingen zijn mogelijk begaan en hoe zou je die werkzaamheden wél moeten uitvoeren.

De tweede dag was een velddag die in het teken stond van voor beschermde soorten geschikte biotopen, zoals voor ringlang, rugstreeppad, heikikker, waterspitsmuis en platte schijfhoren. Hiervoor zijn we verschillende locaties langs gegaan. Ook was er aandacht voor andere soorten, zoals de met het schepnet gevangen kritische vissoorten kroeskarper en bittervoorn en de draaikolkschijfhoren (lijkt sterk op platte schijfhoren). Aan het eind van de dag bezochten we nog sloten met krabbenscheervegetaties voor de groene glazenmaker. Hier viel vooral de mindere kwaliteit krabbenscheer en grote aantallen rode Amerikaanse rivierkreeft op.

 

 

 

Andere projecten

Cursus Waterleven Omgevingsdienst West-Holland
Cursus Waterleven Omgevingsdienst West-Holland

Viridis verzorgt onder andere een cursus over waterleven, met de nadruk op beschermde watergebonden fauna.

Lees meer

Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist
Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist

In de wijk Couwenhoven te Zeist zal de gemeente de groenvoorzieningen en bestrating herinrichten. Omdat deze herinrichting mogelijk negatieve effecten heeft op ter plaatse voorkomende beschermde soorten heeft Bureau Viridis een Quickscan Wet natuurbescherming ...

Lees meer

Soortenmanagementplan (SMP) gemeente Leusden
Soortenmanagementplan (SMP) gemeente Leusden

Bureau Viridis heeft in 2022 het veldwerk uitgevoerd voor een Soortenmanagementplan in de gemeente Leusden.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions