Projecten

Cursus Waterleven Omgevingsdienst West-Holland

Viridis geeft diverse cursussen, zoals over vleermuizen, libellenlarven en graslandbeheer. Voor Omgevingsdienst West-Holland hebben we een cursus verzorgd over watergebonden beschermde diersoorten.

De eerste dag was een theoriedag, welke gegeven werd op het kantoor in Leiden. Hierbij passeerden de soorten die voorkomen in het werkgebied van de omgevingsdienst, onder andere: waterspitsmuis, noordse woelmuis, heikikker, rugstreeppad, platte schijfhoren, gestreepte waterroofkever en groene glazenmaker. Er werd ingegaan op de verspreiding, geschikt habitat, onderzoeksmethodes, determinatie en mitigatie. Daarnaast kwamen ook relatief nieuwe ontwikkelingen, zoals eDNA, uitgezette populaties die genetisch blijken af te wijken en de Omgevingswet aan de orde. Tussendoor was ook volop ruimte voor interactie middels het stellen van vragen en noemen van voorbeelden uit de praktijk. Aan het einde van de dag werden nog twee praktijkcasussen behandeld, gericht op een fictieve watergang waarbij in een bepaalde periode werkzaamheden waren uitgevoerd. Hierbij was de vraag: welke soorten zou je hier verwachten, welke overtredingen zijn mogelijk begaan en hoe zou je die werkzaamheden wél moeten uitvoeren.

De tweede dag was een velddag die in het teken stond van voor beschermde soorten geschikte biotopen, zoals voor ringlang, rugstreeppad, heikikker, waterspitsmuis en platte schijfhoren. Hiervoor zijn we verschillende locaties langs gegaan. Ook was er aandacht voor andere soorten, zoals de met het schepnet gevangen kritische vissoorten kroeskarper en bittervoorn en de draaikolkschijfhoren (lijkt sterk op platte schijfhoren). Aan het eind van de dag bezochten we nog sloten met krabbenscheervegetaties voor de groene glazenmaker. Hier viel vooral de mindere kwaliteit krabbenscheer en grote aantallen rode Amerikaanse rivierkreeft op.

 

 

 

Andere projecten

Cursus aquatische soorten voor Omgevingsdienst Rivierenland
Cursus aquatische soorten voor Omgevingsdienst Rivierenland

Bureau Viridis gaf een cursus aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Zij wilden graag meer kennis op doen over de ecologie en het voorkomen van aan water gebonden beschermde soorten.

Lees meer

Toetsing natuurwetgeving
Toetsing natuurwetgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u volgens de wet rekening te houden met beschermde natuurwaarden. Wij adviseren van een verkennend natuurwaardeonderzoek (Quickscan) tot eventuele ontheffingsaanvraag en ecologische begeleiding bij de uitvoering.

Lees meer

Onderzoek watergangen HDSR
Onderzoek watergangen HDSR

Bureau Viridis onderzoekt jaarlijks de watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions