Inventarisatie flora en fauna provincie Utrecht

Ieder jaar onderzoeken we voor provincie Utrecht circa 10% van het landelijk gebied vlakdekkend op flora en fauna. Dit jaar ging het grofweg om het gebied rond Montfoort en Oudewater.

Inventarisatie flora en fauna provincie Utrecht

Onderzoek watergangen HDSR

Bureau Viridis onderzoekt watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden op juridisch zwaarder beschermde soorten als heikikker en grote modderkruiper.

Onderzoek watergangen HDSR

Vleermuis- en broedvogelonderzoek te renoveren woningen

Voor woningcorporaties onderzoekt Bureau Viridis jaarlijks duizenden woningen op vleermuizen en gebouw bewonende vogels. Deze gegevens zijn van belang voor het op de juiste manier uitvoeren van groot onderhoud en isolatie.

Vleermuis- en broedvogelonderzoek te renoveren woningen

Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Bureau Viridis onderzoekt in opeenvolgende jaren de effecten van ecologisch maaibeheer op berm-vegetaties in Noord-Brabant. Op basis van de bij de monitoring gevonden resultaten kan het maaibeheer aangepast worden.

Monitoring wegbermen Noord-Brabant

Quickscan Flora- en faunawet woonhuis Nijkerk

Voor een bewoner van een woning in Nijkerk heeft Bureau Viridis een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd. De reden is een ernstig verwaarloosd dak dat op korte termijn afgebroken en opnieuw opgebouwd dient te worden.

Quickscan Flora- en faunawet woonhuis Nijkerk

Ecologische begeleiding Slikken van Flakkee

Op de Slikken van Flakkee worden inrichtingsmaatregelen genomen om het gebied beter toegankelijk te maken en om de natuurwaarden te versterken. Bureau Viridis doet hiervoor onderzoek en verzorgt de ecologische begeleiding.

Ecologische begeleiding Slikken van Flakkee

Quickscan Natuurwetgeving herinrichting Jan van Renesseweg

Vanwege de plannen om de Jan van Renesseweg te Renesse her in te richten heeft Bureau Viridis een quickscan uitgevoerd in het kader van de relevante natuurwetgeving.

Quickscan Natuurwetgeving herinrichting Jan van Renesseweg

Muizenonderzoek omgeving Tienhoven

In de omgeving van Tienhoven en Westbroek, ten noorden van Utrecht, zijn eerder noordse woelmuizen vastgesteld. Voor Provincie Utrecht voert Bureau Viridis een muizenonderzoek uit met inloopvallen.

Muizenonderzoek omgeving Tienhoven

Natuurtoets Kockengen

Vanwege werkzaamheden in het kader van wateroverlast in Kockengen heeft Bureau Viridis een natuurtoets uitgevoerd. Kleine modderkruipers bleken hier aanwezig.

Natuurtoets Kockengen

Ecologische begeleiding Olst

Ruimte voor de Rivier-projecten worden op tal van plaatsen uitgevoerd om bij hoge rivierafvoeren de waterstand te verlagen. Nabij Olst worden in dit kader enkele uiterwaarden ontpolderd. Bureau Viridis verzorgt de ecologische begeleiding.

Ecologische begeleiding Olst

Beheerplan De Kolk bij Maarsbergen

De Kolk in Maarsbergen herbergt een grote populatie kamsalamanders. Bureau Viridis heeft een beheerplan opgesteld om de uitzonderlijke natuurwaarden te behouden en te versterken.

Beheerplan De Kolk bij Maarsbergen

Quickscan Landinrichting Weerijs-Zuid

Omdat rond Rijsbergen het plan bestaat om o.a. meerdere landbouwterreinen in te richten als natuur heeft Bureau Viridis een quickscan uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet.

Quickscan Landinrichting Weerijs-Zuid

Monitoring natuurvriendelijke oevers Maas

Langs de Maas zijn op vele locaties natuurvriendelijke oevers ingericht. De inrichting bestaat merendeels uit het verwijderen van de stortstenen oeverbescherming.

Monitoring natuurvriendelijke oevers Maas

Ecologische begeleiding Noordwaard

De grootschalige ontpoldering van de Noordwaard (bij de Biesbosch) was het grootste Ruimte voor de Rivierproject in Nederland. Bureau Viridis heeft de ecologische begeleiding bij alle werkzaamheden verzorgd.

Ecologische begeleiding Noordwaard

Flora en broedvogels wegbermen Rotterdamse havens

In opdracht van Ballast Nedam infraspecialiteiten hebben we op de Maasvlakte, in het Botlekgebied en in de Europoort honderden kilometers wegberm onderzocht op broedende vogels en orchideeën.

Flora en broedvogels wegbermen Rotterdamse havens

Vleermuis- en broedvogelonderzoek in Berghem

Vanwege de geplande verbouwing van een voormalig schoolgebouw heeft Bureau Viridis een quickscan uitgevoerd en daarna ook een vervolgonderzoek.

Vleermuis- en broedvogelonderzoek in Berghem