Projecten

Jaarlijkse inventarisatie landelijk gebied provincie Utrecht

Elk jaar voert bureau Viridis een grote inventarisatie uit voor de provincie Utrecht, waarbij we zo’n 10% van het landelijk gebied onderzoeken. 

Groot onderzoek

Jaarlijks onderzoeken we bij het provinciewerk zo’n 10.000 hectare landelijk gebied van mei tot en met september. Een team van ongeveer tien medewerkers van Viridis voert dit veldwerk voor de provincie uit. Zij gaan ieder gemiddeld één tot drie dagen per week het veld in, wat een enorme hoeveelheid waardevolle data oplevert. Dit onderzoek gebeurt vlakdekkend, waarbij elke 50 meter de waargenomen soorten worden ingevoerd.

Soorten

We onderzoeken een groot aantal ‘karteersoorten’. Dit zijn o.a. beschermde dier- en plantensoorten, soorten van de Rode Lijst en indicatieve soorten. De soorten zijn geselecteerd op hun indicatieve waarde, zeldzaamheid of beschermingsstatus. Voor fauna gaat het onder andere om soorten libellen, dagvlinders, sprinkhanen, zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën. Soms worden bijzondere waarnemingen gedaan, zoals een groot aantal rivierrombouten langs de Lek.

Waardevolle data

Doordat dit onderzoek al lang wordt uitgevoerd is er veel bekend over de ontwikkeling van de biodiversiteit in het buitengebied van de provincie. Zulke datasets over langere tijdsperioden zijn van groot belang bij het vaststellen hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Over het veldwerk voor provincie Utrecht stellen we aan het eind van het veldseizoen een rapport op, waarin we ook vergelijkingen met eerdere jaren maken. De rapporten van de afgelopen jaren zijn hier te downloaden.

Terug in de tijd

De monitoring van provincie Utrecht gaat ver terug, tot 1975. Bureau Viridis is hier al sinds ongeveer 2005 bij betrokken en zal dit de komende jaren ook blijven doen. Omdat we elk jaar een gebied van ongeveer 10% van het landelijk gebied in de provincie inventariseren is in 10 jaar tijd de hele provincie onderzocht. Sinds 2019 onderzoeken we hierbij ook SNL-gebieden (waarvoor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap geldt) in de omgeving. 

Details 

  • Inventarisatie landelijk gebied
  • Jaarlijks circa 10.000 hectare
  • Veldwerk mei t/m september
  • Opdrachtgever: Provincie Utrecht
  • Jaarlijks sinds 2005
  • Projectleider: Sietze van Dijk

 

Andere projecten

Ecologische begeleiding Ruimte voor de Rivier: Noordwaard
Ecologische begeleiding Ruimte voor de Rivier: Noordwaard

Vanaf 2011 verzorgde Bureau Viridis de ecologische begeleiding van de ontpoldering van de Noordwaard bij de Biesbosch in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Lees meer

Biodiversiteitsplan en natuurwaardenkaart Zaltbommel
Biodiversiteitsplan en natuurwaardenkaart Zaltbommel

Bureau Viridis ontwikkelt voor de gemeente Zaltbommel een biodiversiteitsplan. Het biodiversiteitsplan bestaat uit een natuurwaardenkaart waarin de huidige natuurwaarden en de kansen en mogelijkheden voor de natuur worden weergeven.

Lees meer

Onderzoek watergangen HDSR
Onderzoek watergangen HDSR

Bureau Viridis onderzoekt jaarlijks de watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions