Projecten

Jaarlijkse inventarisatie landelijk gebied provincie Utrecht

Elk jaar voert bureau Viridis een grote inventarisatie uit voor de provincie Utrecht, waarbij we zo’n 10% van het landelijk gebied onderzoeken. 

Groot onderzoek

Jaarlijks onderzoeken we bij het provinciewerk zo’n 10.000 hectare landelijk gebied van mei tot en met september. Een team van ongeveer tien medewerkers van Viridis voert dit veldwerk voor de provincie uit. Zij gaan ieder gemiddeld één tot drie dagen per week het veld in, wat een enorme hoeveelheid waardevolle data oplevert. Dit onderzoek gebeurt vlakdekkend, waarbij elke 50 meter de waargenomen soorten worden ingevoerd.

Soorten

We onderzoeken een groot aantal ‘karteersoorten’. Dit zijn o.a. beschermde dier- en plantensoorten, soorten van de Rode Lijst en indicatieve soorten. De soorten zijn geselecteerd op hun indicatieve waarde, zeldzaamheid of beschermingsstatus. Voor fauna gaat het onder andere om soorten libellen, dagvlinders, sprinkhanen, zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën. Soms worden bijzondere waarnemingen gedaan, zoals een groot aantal rivierrombouten langs de Lek.

Waardevolle data

Doordat dit onderzoek al lang wordt uitgevoerd is er veel bekend over de ontwikkeling van de biodiversiteit in het buitengebied van de provincie. Zulke datasets over langere tijdsperioden zijn van groot belang bij het vaststellen hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Over het veldwerk voor provincie Utrecht stellen we aan het eind van het veldseizoen een rapport op, waarin we ook vergelijkingen met eerdere jaren maken. De rapporten van de afgelopen jaren zijn hier te downloaden (onder "Natuurinventarisaties landelijk gebied").

Terug in de tijd

De monitoring van provincie Utrecht gaat ver terug, tot 1975. Bureau Viridis is hier al ruim 20 jaar bij betrokken. Omdat we elk jaar een gebied van ongeveer 10% van het landelijk gebied in de provincie inventariseren is in 10 jaar tijd de hele provincie onderzocht. Sinds 2019 onderzoeken we hierbij ook SNL-gebieden (waarvoor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap geldt) in de omgeving. 

Details 

  • Inventarisatie landelijk gebied
  • Jaarlijks circa 10.000 hectare
  • Veldwerk mei t/m september
  • Opdrachtgever: Provincie Utrecht
  • Jaarlijks sinds 2005
  • Projectleider: Sietze van Dijk

 

Andere projecten

Toetsing natuurwetgeving
Toetsing natuurwetgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u volgens de wet rekening te houden met beschermde natuurwaarden. Wij adviseren van een verkennend natuurwaardeonderzoek (Quickscan) tot eventuele ontheffingsaanvraag en ecologische begeleiding bij de uitvoering.

Lees meer

Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist
Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist

In de wijk Couwenhoven te Zeist zal de gemeente de groenvoorzieningen en bestrating herinrichten. Omdat deze herinrichting mogelijk negatieve effecten heeft op ter plaatse voorkomende beschermde soorten heeft Bureau Viridis een Quickscan Wet natuurbescherming ...

Lees meer

Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt
Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt

Gemeente De Bilt wil de waterkwaliteit in de vijver van het Van Boetzelaerpark verbeteren. De gemeente heeft Bureau Viridis gevraagd hier advies over te geven en bodemwoelende vissen weg te vangen.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions