Projecten

Jaarlijkse inventarisatie landelijk gebied provincie Utrecht

Elk jaar voert bureau Viridis een grote inventarisatie uit voor de provincie Utrecht, waarbij we zo’n 10% van het landelijk gebied onderzoeken. 

Groot onderzoek

Jaarlijks onderzoeken we bij het provinciewerk zo’n 10.000 hectare landelijk gebied van mei tot en met september. Een team van ongeveer tien medewerkers van Viridis voert dit veldwerk voor de provincie uit. Zij gaan ieder gemiddeld één tot drie dagen per week het veld in, wat een enorme hoeveelheid waardevolle data oplevert. Dit onderzoek gebeurt vlakdekkend, waarbij elke 50 meter de waargenomen soorten worden ingevoerd.

Soorten

We onderzoeken een groot aantal ‘karteersoorten’. Dit zijn o.a. beschermde dier- en plantensoorten, soorten van de Rode Lijst en indicatieve soorten. De soorten zijn geselecteerd op hun indicatieve waarde, zeldzaamheid of beschermingsstatus. Voor fauna gaat het onder andere om soorten libellen, dagvlinders, sprinkhanen, zoogdieren, vissen, reptielen en amfibieën. Soms worden bijzondere waarnemingen gedaan, zoals een groot aantal rivierrombouten langs de Lek.

Waardevolle data

Doordat dit onderzoek al lang wordt uitgevoerd is er veel bekend over de ontwikkeling van de biodiversiteit in het buitengebied van de provincie. Zulke datasets over langere tijdsperioden zijn van groot belang bij het vaststellen hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Over het veldwerk voor provincie Utrecht stellen we aan het eind van het veldseizoen een rapport op, waarin we ook vergelijkingen met eerdere jaren maken. De rapporten van de afgelopen jaren zijn hier te downloaden (alle beginnend met "Resultaten..." of "Flora en fauna ..").

Terug in de tijd

De monitoring van provincie Utrecht gaat ver terug, tot 1975. Bureau Viridis is hier al sinds ongeveer 2005 bij betrokken en zal dit de komende jaren ook blijven doen. Omdat we elk jaar een gebied van ongeveer 10% van het landelijk gebied in de provincie inventariseren is in 10 jaar tijd de hele provincie onderzocht. Sinds 2019 onderzoeken we hierbij ook SNL-gebieden (waarvoor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap geldt) in de omgeving. 

Details 

  • Inventarisatie landelijk gebied
  • Jaarlijks circa 10.000 hectare
  • Veldwerk mei t/m september
  • Opdrachtgever: Provincie Utrecht
  • Jaarlijks sinds 2005
  • Projectleider: Sietze van Dijk

 

Andere projecten

Monitoring natuurlijke oevers Maas
Monitoring natuurlijke oevers Maas

Medewerkers van Viridis hebben delen van de oevers van de Maas geïnventariseerd. Deze oevers zijn tussen 2008 en 2017 op veel locaties natuurvriendelijker gemaakt. Door monitoring wordt duidelijk in hoeverre de ecologische kwaliteit van het gebied ...

Lees meer

Natuurwaardenonderzoek Lunetten
Natuurwaardenonderzoek Lunetten

Bijzondere soorten en potentie voor biodiversiteitsversterking: voor de Gemeente Utrecht zijn vier forten en hun omgeving onderzocht.

Lees meer

Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede
Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede

Viridis heeft in opdracht van Gemeente Wijk bij Duurstede een onderzoek uitgevoerd naar aanwezige flora- en faunasoorten in de gemeente. Dit is gedaan om een beeld te krijgen van de aanwezige biodiversiteit en mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken. ...

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions