Projecten

Soortmanagementplan Zeist

Een soortmanagementplan biedt uitkomst voor ontwikkelaar en natuur! Op basis van een grootschalig vlakdekkend onderzoek kan een ontheffing voor een heel gebied worden afgegeven, wat veel tijdswinst oplevert voor toekomstige ontwikkelingen.

Onderzoek voor herontwikkeling    

Nederland is bezig met een grote energietransistie waarbij veel woningen energiezuiniger gemaakt zullen worden. Vóór de start van de werkzaamheden moet ecologisch onderzoek uitgevoerd worden en indien van toepassing een ontheffing worden aangevraagd. Dit proces kan behoorlijk veel tijd in beslag nemen. 

Daarom kiezen steeds meer gemeentes in Nederland samen met lokale woningbouwcorporaties ervoor om niet voor elk project een apart onderzoek uit te laten voeren, maar om een vlakdekkend onderzoek te laten uitvoeren waarbij één ontheffing voor de gehele gemeente afgegeven kan worden voor meerder jaren middels een soortmanagementplan (SMP). 

Win – win situatie 

De gemeente Zeist en de woningbouwcorporaties Woongoed Zeist en de Katholieke Woningbouwvereniging Zeist hebben de handen ineengeslagen om over te gaan op een soortenmanagementplan. Dit plan moet leiden tot versterking van vooral gebouwbewonende soorten vogels en vleermuizen en een soepele doorloop van projecten. 

Vlakdekkend onderzoek gebouwbewonende soorten

Bureau Viridis ontwikkelde samen met EcoGroen een onderzoeksmethodiek die leidt tot een vlakdekkend beeld van de voornaamste concentraties van o.a. huismussen en gierzwaluwen en een duidelijk beeld geeft van het voorkomen van netwerken van vleermuisverblijven van o.a. de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Bij het goed in kaart brengen van de vogels en vleermuizen zoeken we ook aansluiting met vrijwilligers die actief zijn met het inventariseren van de betreffende soorten.

Maatwerkoplossing

Er is gewerkt aan een set generieke maatregelen en maatwerkoplossingen uit die worden toegepast bij ingrepen aan gebouwen in de gemeente Zeist. Daarnaast is onderzocht en geadviseerd hoe de inrichting van de omgeving kan worden aangepast om aantrekkelijk(er) te worden voor vleermuizen en vogels. Ook zijn er maatregelen ontwikkeld die toegepast kunnen worden door particuliere huiseigenaren bij verbouwingen die mogelijk invloed hebben op (beschermde) soorten.

Gebiedsgerichte ontheffing

Op basis van het onderzoek en de voorgestelde maatregelen is vervolgens een gebiedsgerichte ontheffing voor de Wet Natuurbescherming verkregen voor ingrepen aan gebouwen binnen de gemeente Zeist. Woningcorporaties, particulieren en bedrijven kunnen via de gemeente onder een soortmanagementplan werken.

Andere soortmanagementplannen

Viridis kijkt terug op een mooie samenwerking met EcoGroen, Woongoed Zeist, de Katholieke Woningbouwvereniging Zeist, vrijwilligers en de gemeente Zeist. Naast woningrenovatie kan een soortenmanagementplan ook opgesteld worden voor andere werkzaamheden, opdrachtgevers en soorten zoals steenuil of kamsalamander. 
Vragen of meer informatie over dit project of het opstellen van een SMP worden graag beantwoord/verstrekt door Wiegert Steen (wsteen@bureau-viridis.nl).

Details: 

  • Soortmangementplan 
  • Gemeente Zeist
  • Inventarisatie gebouwbewonende soorten
  • Vleermuis, huismus, gierzwaluw
  • Projectleider: Wiegert Steen
  • Veldwerk: 2019
  • Betrokken medewerkers: 15

Andere projecten

Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede
Inventarisatie gemeente Wijk bij Duurstede

Viridis heeft in opdracht van Gemeente Wijk bij Duurstede een onderzoek uitgevoerd naar aanwezige flora- en faunasoorten in de gemeente. Dit is gedaan om een beeld te krijgen van de aanwezige biodiversiteit en mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken. ...

Lees meer

Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt
Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt

Gemeente De Bilt wil de waterkwaliteit in de vijver van het Van Boetzelaerpark verbeteren. De gemeente heeft Bureau Viridis gevraagd hier advies over te geven en bodemwoelende vissen weg te vangen.

Lees meer

Natuurinclusief ontwikkelen, inrichten woonwijk
Natuurinclusief ontwikkelen, inrichten woonwijk

Bij het inrichten van een woonwijk kan heel goed rekening gehouden worden met natuurwaarden. Ook in de stad krijgt natuur een plaats door natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. Door ecologen zo vroeg mogelijk te betrekken bij de plannen worden de beste ...

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions