Projecten

Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt

Situatie

Gemeente De Bilt wil de waterkwaliteit in de vijver van het Van Boetzelaerpark verbeteren. De gemeente heeft Bureau Viridis gevraagd hier advies over te geven en bodemwoelende vissen weg te vangen.

De vijver heeft watertoevoer vanuit een relatief nieuwe sloot met natuurvriendelijke oevers, welke is aangeloten op de Biltsche Grift. Bij de vijver in het park is veel ruimte voor verbetering van biodiversiteit en de waterkwaliteit. Eind september 2020 is een eerste veldbezoek uitgevoerd waarbij de waterkwaliteit, de baggerlaag en de diepte van de vijver is gemeten.

Bodemwoelende vissen afvissen i.s.m. beroepsvisser

In de vijver waren grote karpers in de vijver aanwezig die ooit zijn uitgezet. Deze vertroebelen het water door de bodem om te woelen. Begin december 2020 zijn de bodemwoelende vissen in de vijver afgevangen. Bij het afvissen is samengewerkt met beroepsvissers van OAB Nederland (Anton van Triest en collega’s). Het afvissen gebeurde met een combinatie van een zegen (net van 100 meter) en elektrovisserij.

De zegen is gebruikt om grote open delen van het water te bevissen, de elektrovisapparatuur was nodig om vissen tussen overhangende takken langs de oevers te vangen. Bij deze methode wordt een stroomkring in het water aangebracht die de vissen dwingt naar de pluspool te zwemmen. De pluspool is de schepnetrand waardoor de vissen eenvoudig op te scheppen zijn. De vissen ondervinden geen schade van de stroom en zwemmen na uitschakelen van de stroom gewoon weg. De vissen zijn door de beroepsvisser meegenomen in grote bakken met water en voldoende luchttoevoer en zijn uitgezet in geschikte vijvers.

48 karpers

In totaal zijn 48 karpers afgevangen, waarvan 47 grote en één kleine. De grote karpers waren naar schatting tussen de twee en drie kilo per stuk. Tussen de karpers zaten enkele hybriden van de kweekvarianten koi- en spiegelkarpers. Daarnaast zijn ongeveer twintig zeelten afgevangen met een grootte van ca. 20 cm. Verder zijn alleen blankvoorn en baars waargenomen, deze soorten zijn niet verplaatst.

Advies waterkwaliteit en biodiversiteit

Er zijn aanvullende adviezen gegeven om de kwaliteit van de vijver te verbeteren. Deze worden wanneer mogelijk opgepakt door de gemeente en werkgroep van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark.

Vrijwel de gehele vijver is op dit moment beschoeid. We raden o.a. aan om op strategische plekken de beschoeiing weg te halen, geleidelijk aflopende oevers aan te leggen en ondiepe inhammen te maken. Ook raden we aan om overtollig slib weg te halen. Dit alles geeft oever- en watervegetatie meer kans, met vele positieve gevolgen. Waterplanten zorgen voor helderder water en verbetering van waterkwaliteit. Ook zorgt vegetatie voor schuil- en voortplantingsmogelijkheden voor waterfauna zoals vissen, amfibieën en insecten.

Verwachtingen

Het eerste jaar hopen we op verbetering van de helderheid van het water door het verwijderen van bodemwoelende vis en toename van waterplanten. Latere jaren hopen we op een blijvend effect van helder water, hogere biodiversiteit van flora en fauna, een gezonder ecosysteem (betere balans) en betere waterkwaliteit. Vanuit de naastgelegen sloot kan kolonisatie van nieuwe soorten relatief snel plaatsvinden.

Veel interesse omwonenden

Tijdens het afvissen kwamen medewerkers van de gemeente De Bilt en vrijwilligers van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark regelmatig een kijkje nemen en zeer welkome koffie en thee brengen. Ook omwonenden kwamen geregeld vragen wat we aan het doen waren. Op de website van de Vrienden is een foto-impressie te vinden. (https://www.vriendenboetzelaerpark.nl/254-verhuizing-karpers-uit-de-vijver)

Details:

  • Afvissen bodemwoelende vis
  • Advies verbeteren vijver
  • Van Boetzelaerpark de Bilt
  • Opdrachtgever: Gemeente De Bilt
  • Eind 2020
  • Projectleider: Vera Praet

Andere projecten

Onderzoek watergangen HDSR
Onderzoek watergangen HDSR

Bureau Viridis onderzoekt jaarlijks de watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Lees meer

Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt
Afvissen vijver Van Boetzelaerpark, De Bilt

Gemeente De Bilt wil de waterkwaliteit in de vijver van het Van Boetzelaerpark verbeteren. De gemeente heeft Bureau Viridis gevraagd hier advies over te geven en bodemwoelende vissen weg te vangen.

Lees meer

Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist
Quickscan wijk Couwenhoven te Zeist

In de wijk Couwenhoven te Zeist zal de gemeente de groenvoorzieningen en bestrating herinrichten. Omdat deze herinrichting mogelijk negatieve effecten heeft op ter plaatse voorkomende beschermde soorten heeft Bureau Viridis een Quickscan Wet natuurbescherming ...

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions