Projecten

Biodiversiteitsplan en natuurwaardenkaart Zaltbommel

Bureau Viridis ontwikkelt voor de gemeente Zaltbommel een biodiversiteitsplan. Het biodiversiteitsplan bestaat uit een natuurwaardenkaart waarin de huidige natuurwaarden en de kansen en mogelijkheden voor de natuur worden weergeven.

Natuurwaardenkaart

In de natuurwaardenkaart worden de huidige natuurwaarden in de gemeente op gebiedsniveau inzichtelijk gemaakt. Als basis voor de kaart worden bestaande inventarisatiegegevens samengevoegd en aangevuld met veldwerk uitgevoerd door de ecologen van Viridis. Icoonsoorten worden gekoppeld aan de natuurwaardenkaart en vertegenwoordigen de diverse ecosystemen en de te nemen maatregelen in de gemeente.

Beleid en samenwerking

Deze weergave van resultaten in een natuurwaardenkaart zal leiden tot maatregelen om de waarde te verhogen. De gemeente kan op basis van alle input haar beleid aanpassen. Een voorbeeld is het opnemen van een toetsingskader voor nieuwbouw, waarbij minimale punten voor biodiversiteit opgenomen worden.

Een ander onderdeel van het biodiversiteitsplan is het vergroten van de samenwerking tussen de gemeente, organisaties en burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inbreng van burgers over de locaties waar zij kansen zien voor biodiversiteit, en het bundelen van nuttige informatie. Verschillende organisaties hebben al ideeën over kansen om natuurwaarden in de gemeente te verhogen. Daarom zal regelmatig overleg tussen verschillende organisaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Er wordt al veel georganiseerd in de gemeente in het kader van biodiversiteit, hierbij zullen we aanhaken en ondersteunen. Het enthousiasmeren van bewoners en het verhogen van de bewustwording voor de biodiversiteit, zorgt voor een mooiere en gezondere gemeente Zaltbommel, voor mens en natuur.

Vragen over dit project of over een biodiversiteitsplan?

Neem contact op met Susan Zwerver of Pascalle Dekker

Details:

  • Natuurwaardenkaart
  • Inventarisatie
  • Samenwerking en burgerparticipatie
  • Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
  • 2021
  • Projectleiders: Pascalle Dekker en Susan Zwerver

 

PS: Heeft u een mooie foto van Zaltbommel, we ontvangen hem graag! Wie weet komt hij zelfs als achtergrondfoto bij de projectpagina. 

Andere projecten

Onderzoek watergangen HDSR
Onderzoek watergangen HDSR

Bureau Viridis onderzoekt jaarlijks de watergangen in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Lees meer

Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw
Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw

Bureau Viridis doet mee aan twee grote meerjarige educatieprojecten voor agrariërs. We ondersteunen agrarische collectieven op ecologisch gebied en geven advies bij maatregelen om natuurwaarden te verhogen.

Lees meer

Cursus Waterleven Omgevingsdienst West-Holland
Cursus Waterleven Omgevingsdienst West-Holland

Viridis verzorgt onder andere een cursus over waterleven, met de nadruk op beschermde watergebonden fauna.

Lees meer

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions