Natuurwaarden versterken kan overal, van een landschap tot in de stad. In sommige gevallen kan door eenvoudige en laagdrempelige inzet een groot resultaat worden bereikt. In andere gevallen is het versterken van biodiversiteit een complexere opgave, ook dan adviseren wij u graag.

Bij gebiedsinrichting en de inrichtring van de openbare ruimte (bijvoorbeeld de aanleg van wegen of het verduurzamen van woningen) wordt natuur een steeds belangrijker onderdeel. Bureau Viridis adviseert bij tal van deze projecten. Soms omdat wetgeving voorschrijft dat bepaalde toetsingen of maatregelen uitgevoerd moeten worden, maar steeds vaker ook omdat initiatiefnemers méér willen doen voor de natuur en het versterken van biodiversiteit. Zo adviseren we niet alleen bij wat moet, maar steeds meer ook over wat kán, zoals het aanleggen van poelen, kruidenrijke bermen of natuurinclusief bouwen.

Landschap en beheer

Biodiversiteit versterken doen we onder andere door bij natuurontwikkeling en landschapsinrichting onze brede ecologische kennis te combineren met onze kennis van groenbeheer. Onze ecologen hebben zowel brede als specialistische kennis over uiteenlopende soortgroepen, bijvoorbeeld amfibieën, reptielen, vissen, zoogdieren, ongewervelden en flora. Deze kennis levert een goede basis voor landschapsrichting en natuurontwikkeling, maar ook voor bijvoorbeeld natuurbeheerplannen en maaibestekken. Wij hebben meermaals succesvol ingeschreven bij aanbestedingen. 

Gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving biedt tal van mogelijkheden om natuurwaarden te versterken en daarmee de kwaliteit van leven voor mens en natuur te vergroten. Wij adviseren graag bij natuurinclusieve ontwerpen. Niet alleen bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij grootschalige renovaties kan door het leveren van maatwerk  biodiversiteit niet alleen behouden blijven, maar juist versterkt worden. Denk hierbij aan het bieden van ruimte voor verblijfplaatsen en het inrichten van de woonomgeving met meer oog voor groen.

Onderzoek als basis, creativiteit in het eindproduct

Door gedegen ecologisch onderzoek te doen krijgen we helder in beeld hoe het met de biodiversiteit gesteld is en waar de kansen liggen deze te versterken. Bij elk project is maatwerk nodig, waarbij we, gedragen door sterke inhoudelijke kennis, graag met creatieve oplossingen komen. 

Biodiversiteit versterken in elk project

Wij proberen bij onze projecten waar mogelijk biodiversiteit te versterken en we streven ernaar om anderen te inspireren dat ook te doen. Hiervoor geven we heldere adviezen, delen we  onze kennis, en dragen we onze passie voor natuur uit. Als ecologisch adviesbureau zijn wij actief lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). 

Missie en visie

Als ecologisch adviesbureau werken wij aan het versterken van natuurwaarden en het optimaliseren van biodiversiteit. Dit vormt ook de kern van onze missie en visie. We zetten ons in om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen en biodiversiteit te versterken. Door onze projecten op een creatieve en positieve manier tot het beste resultaat te brengen inspireren we tot het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de natuur.