Actueel

Monitoring van nachtvlinders met LedEmmer
Monitoring van nachtvlinders met LedEmmer

De soortgroep nachtvlinders vertegenwoordigt een belangrijk deel van de natuurwaarden in een gebied. Dit jaar doen we enkele onderzoeken naar nachtvlinders. Lees hier meer over de methoden die we gebruiken.

Lees meer

Even voorstellen: stagiaires Femke en Anne-Fleur
Even voorstellen: stagiaires Femke en Anne-Fleur

Sinds kort hebben wij weer twee stagiaires: Femke Kuiphof en Anne-Fleur Visser. Ze stellen zich graag even voor.

Lees meer

Vernieuwde website
Vernieuwde website

We hebben een vernieuwde website! Bij onze vernieuwde website ligt de nadruk nog meer op natuur.

Lees meer

Vleermuis- en gierzwaluwonderzoek van start na uitgebreide cursus
Vleermuis- en gierzwaluwonderzoek van start na uitgebreide cursus

Het vleermuisonderzoek is weer begonnen! Ook het onderzoek naar gierzwaluwen gaat vanaf 1 juni van start. Wat voor onderzoeken voeren we uit, welke soorten komen we tegen en wat gaat er aan vooraf?

Lees meer

Start jaarlijkse inventarisatie provincie Utrecht
Start jaarlijkse inventarisatie provincie Utrecht

Het ‘provinciewerk’ is weer begonnen! Elk jaar voert bureau Viridis een grote inventarisatie uit voor de provincie Utrecht, waarbij we zo’n 10% van het landelijk gebied onderzoeken.

Lees meer

Viridis vertelt over de huismus
Viridis vertelt over de huismus

Je ziet en hoort ze misschien wel elke dag, maar heb je je ooit afgevraagd wat een huismus eigenlijk doet, waarom de soort wordt beschermd en wat je zelf kunt doen voor huismussen?

Lees meer

Corona-update Viridis
Corona-update Viridis

Het nieuwe coronavirus (veroorzaker van COVID-19) beïnvloedt momenteel het dagelijks leven van iedereen. Ook bij Viridis hebben we onze werkwijze aan moeten passen. Lees hier wat dit voor u en uw projecten betekent.

Lees meer

Vleermuisverblijfplaatsen in bruggen en duikers
Vleermuisverblijfplaatsen in bruggen en duikers

Medewerkers van Viridis hebben onlangs bruggen en een duiker geschikt gemaakt voor vleermuizen door twee verschillende methoden toe te passen. Diepe voegen zijn op een experimentele manier geschikt gemaakt en er zijn meerdere vleermuisstenen opgehangen. ...

Lees meer

Cursus van Libellenexpert Ewoud
Cursus van Libellenexpert Ewoud

Libellenexpert Ewoud van der Ploeg gaf een interne training over ongewervelden en de determinatie van de huidjes van libellenlarven. De cursus 'determinatie van de huidjes van libellenlarven' is zeer waardevol voor het leren vaststellen van voortplantingsplaatsen ...

Lees meer

Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw
Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw

Bureau Viridis doet mee met twee grote meerjarige educatieprojecten voor agrariërs. We ondersteunen agrarische collectieven op ecologisch gebied en geven advies bij maatregelen om natuurwaarden te verhogen. Deze week is de basiscursus voor agrariërs

Lees meer

NGB publiceert definitielijst voor ecologische advisering
NGB publiceert definitielijst voor ecologische advisering

Het Netwerk Groene Bureaus heeft de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering gepubliceerd. Vijftien veel gebruikte termen voor ecologische adviesproducten zijn gedefinieerd om duidelijkheid te scheppen voor adviesbureaus, ...

Lees meer

Kleine marters in beeld
Kleine marters in beeld

Terwijl sommige zoogdieren, zoals haas en eekhoorn, een tamelijk opvallend leven leiden, blijven kleine marterachtigen doorgaans liever uit ons zichtveld. Zelfs de meest doorgewinterde ecoloog kan nog zo lang zoeken maar zal meestal bedrogen uitkomen. ...

Lees meer

Een winter bij Viridis
Een winter bij Viridis

Elk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau kent een drukke periode in het ‘veldseizoen’, grofweg de periode van april tot en met september. De meeste soorten zijn binnen deze periode namelijk het beste waar te nemen. Toch is er buiten het ...

Lees meer

Fijne feestdagen!
Fijne feestdagen!

Wij kijken terug op een mooi jaar en willen iedereen bedanken die daarbij betrokken was. We hopen dat 2020 net zo mooi wordt en dat we met zijn allen vele kansen voor de natuur kunnen creeëren en benutten. 

Lees meer

Interne kennisdag 2: team Viridis
Interne kennisdag 2: team Viridis

Woensdag 10 december stond in het teken van de ontwikkeling van het team van Viridis bij een zogenaamde kennisdag. De kennisdagen zijn er allemaal op gericht om Viridis te blijven ontwikkelen op alle niveaus: kennis en vaardigheden, persoonlijk en als ...

Lees meer

NGB Dag van de Kwaliteit
NGB Dag van de Kwaliteit

Op 28 november waren we als Viridis aanwezig bij de Dag van de Kwaliteit van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het was een zeer inspirerende dag die werd gehouden bij Witteveen & Bos in Deventer.

Lees meer

Quickscans in de winter
Quickscans in de winter

Wist u dat het uitvoeren van zogeheten Quickscans in de winter ook heel goed mogelijk is? Een Quickscan is een verkennend natuurwaardenonderzoek waarbij door een ervaren ecoloog een inschatting wordt gemaakt of voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten ...

Lees meer

Missie en visie sessie plus teamuitje
Missie en visie sessie plus teamuitje

fgelopen woensdag was geen reguliere werkdag voor ons team, maar stond in het teken van het nadenken over de missie en visie van Viridis én een gezellig teamuitje.

Lees meer

Even voorstellen: 'nieuwe' vaste collega’s
Even voorstellen: 'nieuwe' vaste collega’s

Martijn Meerleveld, Olivier Horiot, Pascalle Dekker en Marieke Ruiter hebben allemaal al eerder voor Viridis gewerkt in het veldseizoen. Vanaf 1 oktober zijn zij vast ons team komen versterken, hoog tijd om ze voor te stellen!

Lees meer

Slotbijeenkomst jaarlijkse inventarisatie provincie Utrecht
Slotbijeenkomst jaarlijkse inventarisatie provincie Utrecht

Ieder jaar inventariseren we een groot oppervlak (zo’n 10.000 hectare) voor provincie Utrecht op flora en fauna. Het veldwerk hiervan eindigt eind september. Om het veldseizoen af te sluiten was er op 15 oktober een slotbijeenkomst met de medewerkers ...

Lees meer

Jubileumnieuws: Afscheid Theo de Jong en jubileumviering 20 jaar Viridis
Jubileumnieuws: Afscheid Theo de Jong en jubileumviering 20 jaar Viridis

Na 20 jaar heeft Theo de Jong afscheid genomen van Bureau Viridis. Theo heeft Bureau Viridis opgericht en de afgelopen 20 jaar gemaakt tot wat het nu is: een bloeiend ecologisch adviesbureau met gepassioneerde medewerkers. Jort de Bosch Kemper is vanaf ...

Lees meer

Verhuisbericht!
Verhuisbericht!

In de week van 3 oktober zijn al onze spullen overgebracht naar het nieuwe kantoor. Ons nieuwe adres is Randweg 30, 4104 AC te Culemborg.

Lees meer

Jubileumnieuws: Viridis door de jaren heen
Jubileumnieuws: Viridis door de jaren heen

In het kader van ons 20-jarig jubileum delen we dit jaar allerlei weetjes over Viridis. Deze week een beknopte geschiedenis van ons ecologisch adviesbureau.

Lees meer

Mooie beelden van zwermende vleermuiskolonies
Mooie beelden van zwermende vleermuiskolonies

Op het landgoed van Kasteel de Haar vonden we afgelopen vleermuisseizoen een kolonie watervleermuizen van in totaal 60 dieren. Twee uur voor zonsopkomst waren de dieren volop aan het zwermen. We hebben hiervan een opname gemaakt met de warmtebeeldcamera ...

Lees meer

Kat en muis, photobomb!
Kat en muis, photobomb!

Voor verschillende onderzoeken gebruiken wij cameravallen. Niet alleen de dieren die wij willen onderzoeken laten zich dan fotograferen. Vooral bij marteronderoek leidt dit wel eens tot verrassende of leuke foto’s. Bij dit onderzoek gebruiken we ...

Lees meer

Seizoensafsluiting vleermuisonderzoek en een nieuwe start
Seizoensafsluiting vleermuisonderzoek en een nieuwe start

Het succesvol afronden van het kraam- en zomeronderzoek is gevierd met een gezellige barbecue bij Fort Everdingen, waar ook veel vleermuizen te vinden zijn. De medewerkers werden uitgebreid bedankt voor hun inzet en kregen een presentje mee.

Lees meer

Vleermuisonderzoek bij het Binnenhof in Den Haag
Vleermuisonderzoek bij het Binnenhof in Den Haag

Het Binnenhof wordt uitgebreid onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Trouw publiceerde er onlangs een artikel over. De Zoogdiervereniging heeft bij het Binnenhof een groot onderzoek uitgevoerd, waar Bureau Viridis aan heeft bijgedragen.

Lees meer

Kwaliteitsgarantie en kennisoverdracht: gezamenlijke Quickscan
Kwaliteitsgarantie en kennisoverdracht: gezamenlijke Quickscan

Bureau Viridis voert regelmatig Quickscans uit. We willen de kwaliteit van ons onderzoek waarborgen door continu kennis uit te wisselen en toe te zien op elkaars werk. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zo veel mogelijk op dezelfde manier te werk ...

Lees meer

Incompanydag stagiaires
Incompanydag stagiaires

Zoals u eerder heeft kunnen lezen begeleidt Viridis dit jaar twee stagiaires: Lucas en Colin. Om zich breed te ontwikkelen lopen zij naast hun eigen onderzoek regelmatig mee met onze veldmedewerkers. Voor hun opleiding organiseerden zij op 13 juni een ...

Lees meer

Jubileumuitje naar de Eifel
Jubileumuitje naar de Eifel

Dit voorjaar bestaan we officieel 10 jaar onder de naam Ecologisch Adviesbureau Viridis, maar al 20 jaar als bedrijf. Om het jubileum te vieren zijn we in het weekend van 18 mei naar de Eifel geweest. Het was een gezellig en vol weekend waarin we veel ...

Lees meer

Monitoring HDSR
Monitoring HDSR

Sinds 2014 inventariseert Bureau Viridis, middels een gestandaardiseerde methode, jaarlijks circa 20% van het beheergebied van HDSR. Voor dit onderzoek zijn vaste monsterpunten gekozen waar doormiddel van gestandaardiseerde monitoring trends kunnen worden ...

Lees meer

Soortmanagementplan Zeist
Soortmanagementplan Zeist

Bureau Viridis is als één van twee partijen geselecteerd om voor de gemeente Zeist een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. De gemeente Zeist en de woningbouwcorporaties Woongoed Zeist en de Katholieke Woningbouwvereniging Zeist hebben de handen ...

Lees meer

Vleermuis, gierzwaluw en huismusonderzoek
Vleermuis, gierzwaluw en huismusonderzoek

Ook deze week stellen wij u graag weer mensen voor, deze keer de vleermuisonderzoekers, waarvan een deel zich ook bezig houdt met huismus- en gierzwaluwonderzoek. Bijna twintig medewerkers komen ons team aankomende tijd versterken. Om goed voorbereid ...

Lees meer

20+
jaar ervaring

10.000+ 
ha jaarlijkse 
inventarisatie Utrecht

1000+
onderzoeks- en adviesprojecten

1-33   34-66

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions