Actueel

Veldwerk SMP’s Vijfheerenlanden en Rhenen
Veldwerk SMP’s Vijfheerenlanden en Rhenen

In de gemeenten Vijfheerenlanden en Rhenen is het veldwerk voor de Soortenmanagementplannen (SMP’s) in volle gang.

Lees meer

Veldwerkgebied 2024 provincie Utrecht onder andere Eemland en omgeving Westbroek
Veldwerkgebied 2024 provincie Utrecht onder andere Eemland en omgeving Westbroek

Het gebied strekt zich dit jaar uit van Utrecht tot het noordoosten van de provincie.

Lees meer

Onderzoek naar meervleermuizen binnen het Soorten Management Plan
Onderzoek naar meervleermuizen binnen het Soorten Management Plan

Afgelopen jaar was het 'Jaar van de meervleermuis'. Viridis heeft hier onder andere tijdens de SMP's aan bijgedragen.

Lees meer

Groot denken, maar klein beginnen...
Groot denken, maar klein beginnen...

Onderzoek en advies biodiversiteit buitenterreinen gemeente Utrecht.

Lees meer

Inventarisatie flora en fauna provincie Utrecht in omgeving Woerden
Inventarisatie flora en fauna provincie Utrecht in omgeving Woerden

Elk jaar voert Bureau Viridis een grote inventarisatie uit voor de provincie Utrecht.

Lees meer

Nulmeting biodiversiteit gemeente Gouda
Nulmeting biodiversiteit gemeente Gouda

Viridis heeft op verzoek van de gemeente Gouda een inventarisatie uitgevoerd naar flora en fauna in de hele gemeente.

Lees meer

Jonge vosjes op wildcamera
Jonge vosjes op wildcamera

Een camera die we bij een dassenburcht plaatsten levert ook beelden van vosjes op.

Lees meer

Soortenmanagementplan gemeente Leusden
Soortenmanagementplan gemeente Leusden

Afgelopen veldseizoen heeft Bureau Viridis het veldwerk uitgevoerd voor een Soortenmanagementplan in de gemeente Leusden.

Lees meer

Veel moerassprinkhanen tijdens SNL-monitoring
Veel moerassprinkhanen tijdens SNL-monitoring

Bij de uitgebreide SNL-monitoring van deze zomer kwamen we op veel plekken moerassprinkhanen tegen.

Lees meer

De das
De das

Lees meer over de ecologie en inventarisatiemethoden van één van de grootste landroofdieren van Nederland.

Lees meer

De gierzwaluw
De gierzwaluw

De gierzwaluw (Apus apus) is een van onze zomergasten, en wordt al sinds eind april weer in grote aantallen waargenomen.   

Lees meer

De grote modderkruiper
De grote modderkruiper

De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een bijzondere vis die als één van de weinige vissen nationaal wordt beschermd onder de Wet natuurbescherming.

Lees meer

Dood door isolatie; noodzaak van vleermuisonderzoek
Dood door isolatie; noodzaak van vleermuisonderzoek

Enige tijd terug trof onze ecoloog Ferdy Timmerman een gewone grootoorvleermuis met een vacht vol na-isolatiemateriaal nabij Wageningen. Het dier heeft het helaas niet gered. Dit had voorkomen kunnen worden door vleermuisonderzoek.

Lees meer

Oranjetipje en pinksterbloem
Oranjetipje en pinksterbloem

Na een lange winter social distancing is iedereen wel toe aan een dagje buiten in de zon. Ben je op pad, let dan goed op en misschien zul je de komende maanden het oranjetipje treffen. Deze vlinder komt namelijk ook net uit zijn winterslaap voor een

Lees meer

Resultaten onderzoek naar inventarisatiemethoden waterspitsmuis
Resultaten onderzoek naar inventarisatiemethoden waterspitsmuis

Voormalig stagiair Anne-Fleur vertelt over de resultaten van haar onderzoek naar inventarisatiemethoden van de waterspitsmuis in de Nieuwkoopse plassen.

Lees meer

Presentatie natuurwetgeving en biodiversiteitsversterking
Presentatie natuurwetgeving en biodiversiteitsversterking

Onlangs gaf Bureau Viridis een presentatie aan het COA over natuurwetgeving en biodiversiteitsversterking. Hoe worden 'risico's' tijdig in kaart gebracht en kansen voor natuur optimaal benut?

Lees meer

Een winter bij Viridis
Een winter bij Viridis

Elk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau kent een drukke periode in het ‘veldseizoen’, grofweg de periode van april tot en met september. Lees hier wat we uitvoeren in de winter.

Lees meer

Viridis vertelt over de kamsalamander
Viridis vertelt over de kamsalamander

De kamsalamander doet zijn naam eer aan. Hoewel andere watersalamanders in Nederland ook aardig uitgedost kunnen zijn met kammen en mooie kleuren, spant een kamsalamander toch wel de kroon met zijn enorme kam op rug en staart.

Lees meer

Biodiversiteitsplan Zaltbommel
Biodiversiteitsplan Zaltbommel

Een goed begin van 2021! Bureau Viridis gaat voor de gemeente Zaltbommel een biodiversiteitsplan ontwikkelen. Het biodiversiteitsplan zal bestaan uit een natuurwaardenkaart waarin de huidige natuurwaarden en de kansen en mogelijkheden voor de natuur

Lees meer

Stagiair Steven stelt zich voor
Stagiair Steven stelt zich voor

Sinds november loopt Steven bij ons stage, hij gaat zich o.a. bezig houden met een analyse van data van het provinciewerk.

Lees meer

Monitoring van nachtvlinders met LedEmmer
Monitoring van nachtvlinders met LedEmmer

De soortgroep nachtvlinders vertegenwoordigt een belangrijk deel van de natuurwaarden in een gebied. Dit jaar doen we enkele onderzoeken naar nachtvlinders. Lees hier meer over de methoden die we gebruiken.

Lees meer

Vernieuwde website
Vernieuwde website

We hebben een vernieuwde website! Bij onze vernieuwde website ligt de nadruk nog meer op natuur.

Lees meer

Video gewone dwergvleermuis in slow motion
Video gewone dwergvleermuis in slow motion

Tijdens een onderzoeksronde in een woonwijk nam vleermuisonderzoeker Rick Buesink dit filmpje met slow-motion op van een gewone dwergvleermuis.

Lees meer

Viridis in beeld bij de Barometer
Viridis in beeld bij de Barometer

Onlangs was RTLZ te gast bij Bureau Viridis. Bekijk hier de video

Lees meer

Verrassingen uit het veld: voor de camera
Verrassingen uit het veld: voor de camera

Video’s van spelende vossenpups en een geschrokken das. Zoogdieren vastgelegd op met wildcamera, warmtebeeldcamera en fotocamera tijdens inventarisatie van landelijke gebieden.

Lees meer

Vleermuis- en gierzwaluwonderzoek van start na uitgebreide cursus
Vleermuis- en gierzwaluwonderzoek van start na uitgebreide cursus

Het vleermuisonderzoek is weer begonnen! Ook het onderzoek naar gierzwaluwen gaat vanaf 1 juni van start. Wat voor onderzoeken voeren we uit, welke soorten komen we tegen en wat gaat er aan vooraf?

Lees meer

Viridis vertelt over de huismus
Viridis vertelt over de huismus

Je ziet en hoort ze misschien wel elke dag, maar heb je je ooit afgevraagd wat een huismus eigenlijk doet, waarom de soort wordt beschermd en wat je zelf kunt doen voor huismussen?

Lees meer

Corona-update Viridis
Corona-update Viridis

Het nieuwe coronavirus (veroorzaker van COVID-19) beïnvloedt momenteel het dagelijks leven van iedereen. Ook bij Viridis hebben we onze werkwijze aan moeten passen. Lees hier wat dit voor u en uw projecten betekent.

Lees meer

Vleermuisverblijfplaatsen in bruggen en duikers
Vleermuisverblijfplaatsen in bruggen en duikers

Medewerkers van Viridis hebben onlangs bruggen en een duiker geschikt gemaakt voor vleermuizen door twee verschillende methoden toe te passen. Diepe voegen zijn op een experimentele manier geschikt gemaakt en er zijn meerdere vleermuisstenen opgehangen. ...

Lees meer

Cursus van Libellenexpert Ewoud
Cursus van Libellenexpert Ewoud

Libellenexpert Ewoud van der Ploeg gaf een interne training over ongewervelden en de determinatie van de huidjes van libellenlarven. De cursus 'determinatie van de huidjes van libellenlarven' is zeer waardevol voor het leren vaststellen van voortplantingsplaatsen ...

Lees meer

Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw
Educatieprojecten Natuurinclusieve landbouw

Bureau Viridis doet mee met twee grote meerjarige educatieprojecten voor agrariërs. We ondersteunen agrarische collectieven op ecologisch gebied en geven advies bij maatregelen om natuurwaarden te verhogen. Deze week is de basiscursus voor agrariërs

Lees meer

NGB publiceert definitielijst voor ecologische advisering
NGB publiceert definitielijst voor ecologische advisering

Het Netwerk Groene Bureaus heeft de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering gepubliceerd. Vijftien veel gebruikte termen voor ecologische adviesproducten zijn gedefinieerd om duidelijkheid te scheppen voor adviesbureaus, ...

Lees meer

Kleine marters in beeld
Kleine marters in beeld

Terwijl sommige zoogdieren, zoals haas en eekhoorn, een tamelijk opvallend leven leiden, blijven kleine marterachtigen doorgaans liever uit ons zichtveld. Zelfs de meest doorgewinterde ecoloog kan nog zo lang zoeken maar zal meestal bedrogen uitkomen. ...

Lees meer

20+
jaar ervaring

10.000+ 
ha jaarlijkse 
inventarisatie Utrecht

1000+
onderzoeks- en adviesprojecten

1-33   34-66   67-99

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions