Actueel

Nieuwe collega en stagiaires
Nieuwe collega en stagiaires

anaf april werken er twee enthousiaste stagiaires bij Viridis en sinds mei hebben we een nieuwe collega! Stagiaires Lucas en Colin doen hun eigen onderzoek en zullen net als nieuwe collega Pascalle veel meelopen en meehelpen bij andere lopende projecten. ...

Lees meer

Cursus Wet natuurbescherming
Cursus Wet natuurbescherming

Afgelopen week volgden alle medewerkers een cursus over de Wet natuurbescherming. De cursus werd gegeven door Sander Hunink van Ecologica.

Lees meer

Ecologisch maaibeheer
Ecologisch maaibeheer

Het aanzienlijke oppervlakte aan wegbermen heeft potentie voor de Nederlandse natuur. Het kan namelijk heel goed ingezet kan worden als natuurlijke verbindingszones tussen natuurgebieden.

Lees meer

Cursus ‘natte beesten’
Cursus ‘natte beesten’

Op 25 maart gaf Bureau Viridis een cursus aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Zij hadden eerder aangegeven graag meer kennis op te willen doen over het voorkomen van aan water gebonden beschermde soorten.

Lees meer

Begin veldseizoen
Begin veldseizoen

Elke winter wordt met smart uitgekeken naar het veldseizoen, grofweg de periode van april tot en met september. Ook in maart kunnen we voor sommige projecten al naar buiten.

Lees meer

Even voorstellen: Vera
Even voorstellen: Vera

In maart 2019 is Vera Praet bij Viridis komen werken. Vera is een jonge ecoloog met een brede interesse in dieren en natuur. Bij Viridis gaat ze flora- en fauna-onderzoek doen, waaronder veel vleermuisonderzoek. Vanwege haar interesse voor communicatie ...

Lees meer

Schrijven met impact
Schrijven met impact

Bureau Viridis leert niet alleen elke dag bij over ecologie, maar leert ook beter schrijven! In februari volgden de medewerkers van Viridis twee dagen een schrijfcursus van Alette den Exter Tekstadvies. Deze leerzame cursus ‘Schrijven met impact’ ...

Lees meer

Succesvolle mitigatie vleermuizen in dilatatievoegen
Succesvolle mitigatie vleermuizen in dilatatievoegen

Mitigatie voor vleermuizen in dilatatievoegen

Lees meer

Monitoring flora en fauna provincie Utrecht 2019-2022
Monitoring flora en fauna provincie Utrecht 2019-2022

De jaarlijkse inventarisatie zullen we ook tenminste de komende 4 jaar blijven uitvoeren.

Lees meer

Warmtebeeldcamera legt kraamkolonie vast
Warmtebeeldcamera legt kraamkolonie vast

Bureau Viridis beschikt over twee warmtebeeldcamera's

Als extra hulpmiddel bij het vleermuisonderzoek gebruikt Bureau Viridis nu twee warmtebeeldcamera's.

Lees meer

Bunzing in marterbox
Bunzing in marterbox

Een bunzing kruipt een nauwe marterbox in.

Een bunzing laat zich vastleggen in een voor hermelijnen en wezels neergezette marterbox.

Lees meer

Inventarisatie provincie Utrecht 2018 gestart
Inventarisatie provincie Utrecht 2018 gestart

Per 1 mei is de jaarlijkse inventarisatie in provincie Utrecht van start gegaan.

Lees meer

Inventarisatie flora en fauna in het nieuws bij provincie Utrecht
Inventarisatie flora en fauna in het nieuws bij provincie Utrecht

Provincie Utrecht brengt veldonderzoek van 2017 in het nieuws

Lees meer

Veldecologen ingeënt en beschermd
Veldecologen ingeënt en beschermd

Onze veldecologen zijn zo nodig ingeënt tegen ziektes waarvoor zij een verhoogd risico lopen.

Lees meer

Kennisontwikkeling: gezamenlijke Quickscan door alle medewerkers
Kennisontwikkeling: gezamenlijke Quickscan door alle medewerkers

Quickscan in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring.

Lees meer

Pilot ecologisch bermbeheer
Pilot ecologisch bermbeheer

Bureau Viridis adviseert over en monitort de resultaten van sinusmaaien

In samenwerking met Ballast Nedam voert Bureau Viridis een pilot uit waarbij sinusmaaien wordt ingezet voor ecologisch bermbeheer. Bureau Viridis onderzoekt of deze vorm van ecologisch bermbeheer bijdraagt aan een vergroting van de biodiversiteit. De ...

Lees meer

Zomerronde fauna-inventarisatie provincie Utrecht gestart
Zomerronde fauna-inventarisatie provincie Utrecht gestart

Bij de grootschalige inventarisatie van flora en fauna in de provincie Utrecht hebben we voor fauna de eerste ronde afgesloten en zijn we bezig met de zomerronde.

Lees meer

Boskalis en Bureau Viridis leggen nestwand aan voor oeverzwaluw
Boskalis en Bureau Viridis leggen nestwand aan voor oeverzwaluw

Boskalis realiseert in Harderwijk het nieuwe Waterfront. Bij de uitvoering van het werk houdt Boskalis rekening met beschermde dieren, ondersteund door ecologen van Bureau Viridis. Begin april hebben de uitvoerders en ecologen samen een speciale nestwand ...

Lees meer

Zomergeneratie dagvlinders vroeg
Zomergeneratie dagvlinders vroeg

Bij de vlakdekkende inventarisatie van flora en fauna in provincie Utrecht (van Amersfoort tot Veenendaal) zijn in juni al opvallend veel dagvlinders van de zomergeneratie gezien.

Lees meer

Onderzoek watergangen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Onderzoek watergangen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

In 2012 heeft Bureau Viridis hiervoor een voorspellend computermodel ontwikkeld. In 2013 is het model getest en sinds 2014 inventariseert Bureau Viridis, middels een gestandaardiseerde methode, jaarlijks circa 20% van het beheersgebied van HDSR.

De komende drie jaar onderzoeken we voor Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) watergangen in haar beheergebied. HDSR conformeert zich aan de Gedragscode voor waterschappen en is daardoor verplicht om in kaart te brengen waar beschermde ...

Lees meer

Veldseizoen 2017 van start
Veldseizoen 2017 van start

Nu de bomen en struiken steeds meer groen kleuren, vogels volop met nestbouw bezig zijn en kikkers en padden naar voortplantingswater zijn getrokken is het duidelijk….. Het nieuwe veldseizoen is van start gegaan!

Nu de bomen en struiken steeds meer groen kleuren, vogels volop met nestbouw bezig zijn en kikkers en padden naar voortplantingswater zijn getrokken is het duidelijk….. Het nieuwe veldseizoen is van start gegaan!

Lees meer

Nieuwe bestuursleden Netwerk Groene Bureaus

Tijdens de ledenvergadering van 14 februari jl. is onze directeur Jort de Bosch Kemper verkozen tot een van de drie nieuwe bestuursleden van het Netwerk Groene Bureaus. Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus.

Lees meer

Noordse woelmuizen bij Tienhoven
Noordse woelmuizen bij Tienhoven

Onderzoek met inloopvallen levert veel vangsten van noordse woelmuis op in de omgeving van Tienhoven en Westbroek.

Lees meer

Nieuwe algemeen directeur
Nieuwe algemeen directeur

Per 1 februari verwelkomen we Jort de Bosch Kemper als nieuwe algemeen directeur bij ons bureau.

Per 1 februari verwelkomen we Jort de Bosch Kemper als nieuwe algemeen directeur bij ons bureau.

Lees meer

Dassen in actie
Dassen in actie

Bij natuuronderzoek kan een cameraval een handig hulpmiddel zijn.

Lees meer

Nieuwe vondsten
Nieuwe vondsten

Steeds weer worden onverwachte soorten door medewerkers van Bureau Viridis in het veld gevonden. Hieronder een greep uit de waarnemingen.

Lees meer

Audit Stroomlijn
Audit Stroomlijn

Bureau Viridis voert een audit uit voor het project Stroomlijn.

Lees meer

Rivierrombouten langs de Lek
Rivierrombouten langs de Lek

Bij inventarisaties voor Provincie Utrecht werden langs de Lek huidjes en imago's van rivierrombouten aangetroffen.

Lees meer

20+
jaar ervaring

10.000+ 
ha jaarlijkse 
inventarisatie Utrecht

1000+
onderzoeks- en adviesprojecten

1-33   34-66

Copyright © 2020. Bureau Viridis     Realised bij Webmark Solutions